Over ons

Organisatie

De praktijk bestaat uit de huisarts de heer R. Al-Tayyar, de praktijkhouder. Daarnaast maakt de praktijk regelmatig afspraken met vaste waarnemers voor een dag per week. In 2017 en tot september was mevrouw H. Tak de vaste waarnemer op dinsdagen.

Er zijn vier assistentes op parttime basis werkzaam, praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner ggz en een stagiaire.

De heer Al-Tayyar is een huisartsopleider aan het LUMC te Leiden.

Na de erkenning van de praktijk als een opleidingspraktijk door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), is per 1 september de heer Amrid Malhoe Mishre gestart als huisarts in opleiding in de praktijk.

Onze praktijk is opengesteld voor nieuwe patiënten. In 2017 is het aantal patiënten 2771 geweest. Wij proberen het aantal gewerkte dagen per week door de artsen het aantal ingeschreven patiënten in de praktijk te reflecteren. Door de verhuizing naar onze nieuwe huidige locatie aan de Zuidlarenstraat eind 2016 ontstaat er een patiëntenstroom van inschrijvingen en uitschrijvingen. Ondanks dat is het totaal aantal patiënten in de praktijk stabiel gebleven.

Wij hebben in 2017 de plannen gemaakt dat ons zorggebied met de tijd en gedurende de komende jaren te beperken tot het geografisch gebied van de wijk waar de praktijk zich bevindt. Wij streven de inschrijvingen te beperken tot de bewoners van de wijk Morgenstond. Er zijn sommige patiënten die voor de verhuizing in de praktijk waren, wonen buiten de wijk. Voor deze groep maken wij een uitzondering als ze in de praktijk willen blijven, mogen de partner en de kinderen ook mee laten inschrijven.

 

In de nieuwe praktijkpand is er rekening gehouden met de huidige richtlijnen van kwaliteitsnormen voor de moderne huisartsenpraktijk.

De huidige praktijkruimte is 258 vierkante meter, terwijl hat 70 meters was in onze oude pand. Door deze groei in de ruimte kunnen wij drie artsenkamers creëren, algemeen behandelkamer, praktijkondersteuner kamer, grote wachtruimte voor 22 patiënten, aparte toiletruimtes voor de patiënten, opslagruimte, grote back office en vergaderruimte. De huisvesting en de grote ruimte biedt de mogelijkheden tot samenwerking met andere disciplines, die in de praktijk zijn gehuisvest. Hier kunt u denken aan een apotheek service punt, laboratorium, diëtisten, podotherapeut, verloskundige, oefen- en mensendieck therapie en eventueel psychologische zorg.

Onze praktijk biedt de zorg het hele jaar door. Zo kent onze praktijk geen vakantiesluiting. Ook kunnen mensen via internet vragen aan ons voorleggen, recepten herhalen en vanaf het jaar 2018 kunnen onze patiënten online afspraak op het spreekuur maken.

 

Er vindt eenmaal per drie maanden een praktijkteamvergadering plaats. Er komen verschillende onderwerpen aan bord, onder andere onze beleidsplan, verbeteringen, onze functionering evaluatie, niet bereikte doelen en klachten. Er vindt een keer per drie maanden een multidisciplinaire overleg met de wijkverpleegkundige, ouderengeneeskundige, fysiotherapeut, de praktijkondersteuner en de thuiszorg als onderdeel van onze ouderenzorg service in samenwerking met ELZHA zorggroep in Den Haag.  De kwetsbare ouderen worden hier besproken en de kwaliteit van leven voor de mantelzorgers is hierdoor verbeterd.

Wij besteden aandacht aan nieuwkomers met een Arabische achtergrond. Gezien het verschil tussen de verwachtingen en de aangeboden zorg in deze groep patiënten, hebben wij extra Arabisch sprekende assistente in dienst genomen om de communicatie met deze groep te kunnen verbeteren.

Ter verbetering van onze bereikbaarheid, hebben wij een nieuwe telefooncentrale aangeschaft. Wij hebben een aparte spoedlijn voor spoedeisende gevallen. De patiënt kan verwachten dat wanner hij een spoedeisend geval heeft, de telefoon binnen 30 seconden opgenomen wordt.

Ter verbetering van onze kwaliteit van zorg, is er een accreditatie proces door de NHG-Praktijkaccreditering in 2017 van start gegaan.

Wij zijn sinds eind 2017 bezig met het opstellen van onze nieuwe website. Door deze website kunnen onze patiënten makkelijk de nodige informatie krijgen.

Wij hebben in 2017 hard gewerkt aan nieuwe werkprotocollen. Hierdoor kunnen wij garanderen, of tenminste streven er naar, dat de aangeboden zorg volgens de richtlijnen en evidence based is.

Missie

Onze missie is om goede kwaliteit huisartsenzorg te leveren door gestructureerde, integrale

medische zorg in de eerste lijn en dat dicht bij huis, kleinschalig, laagdrempelig, patiëntvriendelijk en servicegericht. De zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en professionele standaarden van de beroepsgroep, maar vooral ook op good practice. Door ons te laten accrediteren door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zorgen we voor een continue kwaliteitsverbetering en transparantie. Wij hebben een veilige praktijk, zowel voor patiënten als personeel.

JaartallenAvicenna Geschiedenis

Augustus, 2006

Avicenna huisartsenpraktijk van start is gegaan aan de Laan van de Mensenrechten.

September, 2009

Averroes Huisartsen van start is gegaan als een tweede filiaal voor praktijk Avicenna aan De La reyweg.

Juni, 2016

Start werkzaamheden aan een nieuwe grotere pand voor beide locaties aan de  Zuidlarenstraat.

December, 2016

Verhuizing naar de nieuwe pand vanuit beide locaties Laan van de Mensenrechten en De la Reyweg.

Februari, 2017

Start accreditatie proces.

September, 2017

Praktijk Avicenna als een opleidingspraktijk voor huisartsen en verbonden aan het LUMC.