Jaarverslag 2022

Huisartsenpraktijk Avicenna

Huisartsenpraktijk Avicenna

Zuidlarenstraat 197-199

2545 VT Den Haag

Tel: 070-404 27 05

info@avicenna-huisarts.nl

www.avicenna-huisarts.nl

Voorwoord

Jaarverslag 2022 Huisartsenpraktijk Avicenna

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van huisartsenpraktijk Avicenna. Wij willen met dit verslag een ieder die bij onze praktijk betrokken is een goed en helder overzicht bieden aangaande de zorg die door ons geleverd wordt. Op deze manier willen wij de huisartsenzorg binnen onze praktijk transparant maken. Het verslag zal u een indruk geven van onze organisatie en medewerkers, de inhoud en omvang van de door ons geleverde zorg, ons kwaliteitsbeleid en eventueel onze plannen voor volgend jaar. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van onze praktijk.

Belangrijke veranderingen en feiten

De praktijk is van rechtsvorm veranderd:

Vanuit januari 2022 is de praktijk veranderd van een eenmanszaak naar een BV(Besloten vennootschap). Hier is het advies van de accountant gevolgd dat de BV meer mogelijkheid biedt dat de praktijk op bedrijfskundig niveau kan beter ontwikkelen.

Spreekuur Physician assistant:

Mevrouw R. Wais, onze physician assistant in opleiding draait haar spreekuur naast de werkende huisartsen. Ze ontvangt alle dagelijkse huisartsenklachten op haar spreekuur. Dat maakt de druk op de arts-spreekuur minder en de wachttijd korter.

Medewerkers 2022

Huisartsen:
1- Raid Al-Tayyar
2- Maaike van der Sluijs
Huisarts in opleiding:
Ona Semper
Assistentes:
1- Carmen Berika
5- Shnna Tofiek
6- Shaleen Joeglal
7- Aseel Dawood Praktijkondersteuner somatiek: Mevrouw Meryem Hazinedar Praktijkondersteuner ggz: Mevrouw Jamila Lakjaa
Physician assistant
Mervropuw Ramzia Wais Ouderen verpleegkundige functie: Mevrouw Ramzia Wais
Praktijk manager:
Mevrouw Jamila Lakjaa

Openingstijden:

08:00 – 17:00 uur,
Luncht pauze is van 12:00 tot 13:00 5 dagen per week.

Aantal patiënten:
De praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen in de wijk Morgenstond. Het aantal patiënten stijgt heel langzaam. Momenteel is het totaal aantal patiënten 3200.

Andere disciplines in de praktijk:
Gezien dat er steeds behoefde is aan meer spreekuurruimte, wordt er minder ruimte in de praktijk beschikbaar voor andere eerstelijns disciplines.
De huidige multidisciplinaire zorg in de praktijk is als volgt:
– Reinier Haga laboratorium
– Primavoeding diëtiste
– Healthy way diëtiste
– Lotus verloskundige
– Medische pedicure Chahaira v.d. Kooij

Periodiek overleg:
Er vindt eenmaal per drie maanden een praktijkteamvergadering plaats. Er komen verschillende onderwerpen aan boord, onder andere onze beleidsplan, verbeteringen, VIMs, onze functioneringsevaluatie, niet bereikte doelen en patiënten-klachten.
Een keer per drie maanden vindt een multidisciplinaire overleg plaats met andere eerstelijns disciplines in de wijk die betrokken zijn bij de ouderenzorg.

Bereikbaarheid:
Wij streven voortdurend naar betere bereikbaarheid.
De praktijk beschikt vanaf januari 2022 aan een nieuwe telefoonsysteem. De bellers krijgen de mogelijkheid om een terugbel verzoek te boeken of wachten totdat ze aan de beurt komen. In de

praktijk bleek dat de patiënten die kiezen voor wachten, moeten ze lange tijd wachten en uiteindelijk toch voor een terugbel verzoek gaan kiezen. Wij zijn steeds bezig met het vinden van een oplossing voor dit probleem.
Wij beschikken uiteraard nog aan een spoellijn en intercollegiale lijn.

Naast onze telefoonbereikbaarheid, hebben wij ook de mogelijkheid aangeboden om afspraken online te kunnen maken. Daarnaast kunnen patiënten medische vragen stellen via de module e- Consult. Receptenaanvragen kunnen ingesproken worden op de receptenlijn buiten kantooruren en digitaal via het receptformulier op onze website. Laboratorium- en foto-uitslagen en verslagen van andere disciplines kan de patiënt volgen via eigen dossier op MGN die verbonden is aan onze informatie systeem. Nieuwe patiënten kunnen digitaal inschrijven via onze online inschrijfformulier.

Klachten:
Gedurende 2022 zijn er drie klachten tegen de praktijk ingediend.
Een klacht via de klachtenregeling van Huisartsen Kring Haaglanden (Hadoks). Een klacht via de regionale tocht college Amsterdam.
Een klacht via een claimadvocaat.
Alle klachten werden verworpen en als ongegrond verklaard.

VIMs:
Gedurende 2022 zijn er 5 VIMs (Veilig Incident Meldingen) besproken. Het team analyseerde de reden dat bepaalde zaken mis zijn gelopen en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Vaccinaties:
In 2022, zoals eerder, hebben wij een campagne georganiseerd voor de jaarlijkse griep- en pneumokok vaccinaties. De campagne was succesvol.
In 2022 heeft de praktijk, op basis van selectie uit patiëntenbestand, uitnodigingen gestuurd aan bepaalde doelgroepen voor covid booster bij de GGD vaccinatie-centra.

Protocollen en werkafspraken:
De praktijk kent verschillende werk protocollen en afspraken. Er zijn in totaal rond 40 afspraken. In het jaar 2022 is er een nieuwe bijgekomen:
Werkafspraak CRP bepaling

Kaderarts oogheelkunde:
Oogheelkunde is een passie en interessegebied voor dokter Al-Tayyar. In zijn werkjaren in Irak heeft hij gewerkt als arts-assistent in een oogziekenhuis in Bagdad. Hij heeft in 2021 aangemeld voor opleiding kaderarts oogheelkunde. Gezien Covid maatregels, is de opleiding uitgesteld. Gedurende 2022 is de studie niet van start gegaan. Er zijn boeken en onderzoek-instrumenten daarvoor in de praktijk beschikbaar gesteld.

Opleiding assistentes:
Praktijk Avicenna is een erkende leerwerkplek. Wij leiden nieuwe assistenten op. Per jaar ontvangen wij 1 á 2 leerlingen voor het vak doktersassistente. Daarbij neemt de praktijk deel aan het ontwikkelen van deze belangrijke sector in de zorg.

Nascholing:
Zoals ieder jaar hebben de artsen en andere praktijkleden in 2022 nascholing gevolgd op verschillende relevante gebieden. Dat is belangrijk dat onze zorg up to date blijft.

Ketenzorg:
De praktijk is aangesloten bij de zorggroep Hadoks (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden). Wij nemen deel aan vier zorgprogramma’s: Diabetes mellitus, COPD & Astma en

Cardiovasculaire risico management.
Door gestructureerde zorg te leveren aan patiënten met deze aandoeningen
en haar risico’s, proberen we de complicaties van de ziekte af te remmen en de kwaliteit van het leven te verbeteren.
In het jaar 2022 was het aantal geregistreerde patiënten die deze zorg periodiek vanuit de praktijk krijgen als volgt:

Diabetes mellitus 223 COPD 21 Astma 61 *CVRM primaire zorg 283

CVRM secondaire zorg 89 CVRM: cardiovasculaire risico management Primaire: zonder complicatie

Deze patiënten worden met regelmaat opgeroepen en gezien op het spreekuur van onze praktijkondersteuner en zo nodig door de huisarts.

Ouderenzorg:
De praktijk blijft speciale zorg leveren aan groep ouderen. Mensen die 75 jaar bereikt zijn en ouder, komen in aanmerking voor deze zorg. De zorg is periodieke controles inclusief visitatie in eigen woonomgeving en de nodige medische onderzoeken. Deze zorg is belangrijk dat de ouder lang en zelfstandig thuis blijft wonen. De zorg wordt door onze physician assistant (in opleiding) mevrouw Wais georganiseerd.
In de praktijk zijn er 212 patiënten die 75 jaar of ouder zijn. Eigenlijk zijn er 75 ouderen die deze zorg aan huis krijgen. De rest zijn zelfstandig en ze kiezen om zelf naar de praktijk te komen en sommige ouderen zijn niet geïnteresseerd in deze zorg.

Verrichtingen:
Verrichte werkzaamheden in 2022
Naast de normale consulten, visitaties en de ketenzorg, werden de volgende verrichtingen gedaan:

Chirurgische ingreep : 74
ECG : 86
Cyriax injectie : 81
Griepvaccinatie : 700 (1150 uitgenodigd) Behandelen met vloeibaar stikstof : 58 Dipslide test urineweginfectie: 86

CRP sneltest: 234
MRSA screening: 7
Intensieve terminale zorg: 42
Doppler onderzoek: 7
Spiraalplaatsen: 13
Sommige verrichtingen worden door corona epidemie niet in de praktijk uitgevoerd, zoals spirometrie.

No-show:
In 2022 werd een nieuwe maatregel genomen om het aantal patiënten die hun afspraak niet komen opdagen te verminderen. Wanneer een patiënt niet verschijnt op zijn afspraak bij de arts, wordt door de arts gebeld en geïnformeerd naar de reden dat hij/zij niet op de afspraak verschijnt. De regel wordt met de patiënt besproken en er wordt een boete bedrag op zijn naam gedeclareerd. Hij krijgt

de boete thuis gestuurd. Het boetebedrag is het normale consultbedrag die wij bij de zorgverzekeraar zouden declareren.
Het is opmerkelijk dat het totaal aantal No show is globaal verminderd na het uitvoeren van deze maatregel.

Patiënten tevredenheid:
De zorgverleners in de praktijk zijn geïnstrueerd om na hun werkdag alle patiënten die op hun spreekuur zijn geweest of telefonisch hebben benaderd om een enquêtelijst via de mail te sturen. De patiënten zullen hiermee hun ervaring tijdens het contact scoren. Uit de enquêtelijsten bleek dat de wachttijd aan de telefoon totdat de assistente de patiënt te woord staat, het meeste laag gescoord heeft. Dit wordt mee genomen in onze verbeterplannen voor het jaar 2023.