Klachtenregeling

Klachtregeling

 

Heeft u een klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patienten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts of een andere medewerker van de praktijk.

 

 

Wat kunt u doen met uw klacht?

1. De klacht bespreken met uw huisarts

Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente gaat of waarnemer. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen.

2. De klacht schriftelijk indienen bij de praktijk

Als u er met de huisarts niet uit komt, of u wilt hem of haar liever een brief sturen, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen. U kunt een brief schrijven ter attentie van uw huisarts. Vervolgens wordt uw klacht in behandeling genomen, uiteraard vertrouwelijk. Uw klacht wordt – met uw toestemming – met betrokken medewerkers besproken. Op die manier kan de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd worden. Er wordt verteld hoe de klacht is afgehandeld, en welke eventuele verbeteringen er zijn doorgevoerd.

3. De klacht schriftelijk indienen bij een externe klachtencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts.

Huisartsenpraktijk Avicenna is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden, KHH. U kunt uw brief sturen naar:

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden

p/a Huisartsen Kring Haaglanden
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag
Telefoon: 0880025055

Een onafhankelijk klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088- 0229100.