Klachten Regeling

Klachtregeling

Heeft u een klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patienten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts of een andere medewerker van de praktijk.

Wat kunt u doen met uw klacht?

 

1. De klacht bespreken met uw huisarts

Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente gaat of waarnemer. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen.

<p “text-align:=”” left;\”=””> 2. De klacht schriftelijk indienen bij de praktijk

Als u er met de huisarts niet uit komt, of u wilt hem of haar liever een brief sturen, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen. U kunt een brief schrijven ter attentie van uw huisarts. Vervolgens wordt uw klacht in behandeling genomen, uiteraard vertrouwelijk. Uw klacht wordt – met uw toestemming – met betrokken medewerkers besproken. Op die manier kan de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd worden. Er wordt verteld hoe de klacht is afgehandeld, en welke eventuele verbeteringen er zijn doorgevoerd.

 

  1. De klacht indienen bij een externe klachtenfunctionaris, de Hadoks Klachtenregeling

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Klik dan hier. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Hier kunt u het klachtenformulier online invullen en aankruisen dat het een klacht over uw eígen huisarts betreft. Mocht u uw klacht liever schriftelijk willen indienen, dat kan dat per post: Klachtenregeling Hadoks t.a.v. De Klachtenfunctionaris President Kennedylaan 15 2517 JK Den Haag.

De geschillencommissie SKGE

Huisartsenpraktijk Avicenna is aangesloten bij de geschillencommissie SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Is dit lastig voor u of komt u er met de Hadoks klachtenregeling niet uit, dan kunt u het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088- 0229100.